Pinecrest Market Report

$2,184,414

AVERAGE PRICE OF 202 HOMES

$1,096,966

AVERAGE PRICE OF 3 DISTRESSED HOMES

$2,706,694

AVERAGE PRICE OF 149 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES

$3,287,252

AVERAGE PRICE OF 39 NEWLY BUILT HOMES

$2,373,714

AVERAGE PRICE OF 178 HOMES WITH A POOL

$2,008,804

AVERAGE PRICE OF 21 REDUCED PRICE HOMES

Average Home

Average Price $2,184,414
Avg Bedrooms 4 beds
Avg Bathrooms 4.5 baths

Average Price by Bedrooms

1 bedroom $170,625
2 bedrooms $361,316
3 bedrooms $853,947
4 bedrooms $1,192,485
5 bedrooms $2,082,890
Pinecrest Home Price Trends
  3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016
Total Listings 193 174 166 179 188
Average Price $2,211,067 $2,244,907 $2,192,487 $2,163,769 $2,097,226
Avg Price Change -1.53% +2.39% +1.33% +3.17% +1.75%
Median Price $1,749,210 $1,816,685 $1,693,629 $1,641,016 $1,537,517
Med Price Change -3.86% +7.27% +3.21% +6.73% -2.26%
Avg Bedrooms 4.42 beds 5 beds 4.94 beds 5 beds 4.8 beds
Avg Bathrooms 4.5 baths 4.61 baths 4.56 baths 4.56 baths 4.44 baths
Home Price by High School
School Name Total Homes Average Price Avg Days on Market
Miami Palmetto 112 $2,124,496 140 days
Miami Senior 1 $1,325,000 50 days
Piper 1 $749,900 82 days
Home Price by House Size
Total Homes Average Price Avg Days on Market
All Homes 202 $2,184,414 137 days
Distressed Homes 3 $1,096,966 160 days
Multi-Million Dollar Homes 149 $2,706,694 137 days
Newly Built Homes 39 $3,287,252 159 days
Homes with a Pool 178 $2,373,714 136 days
Reduced Price Homes 21 $2,008,804 119 days